Jaorliks halde weej veur alle leeje de Algemeine Ledenvergadering.

Dae steit standaard gepland op de ierste maondaag van november.