Het bestuur van CV De Poerker bestaat naast de voorzitter, secretaris, penningmeester, vorst en seremoniemeester uit de voorzitters van de verschillende commissies binnen De Poerker:
Voorzitter
Erik Titulaeer

Sikkretaris
Cecile Peeters

Penningmeester
Martijn Davids

Vorst
Robert Stoelinga / Rudy Bakker

Zittingscommissie
Bart van Heugten

Optochtcommissie
Haike van den Boogaard

Technische Commissie
Leo Michels

Horeca Commissie
Rianne Hermans

Prinsencommissie
Ruud Keunen

Jeugdcommissie
Yoshka Keunen

Pers en Propaganda commissie & Sponsoring
Maurice Gerritsma

Zoekt u contact met het bestuur?

Dat kan via de Secretaris:
Willem de Zwijgerstraat 127
5923 EC Blerick
info@poerker.nl