Het bestuur van CV De Poerker bestaat naast de voorzitter, secretaris, penningmeester, vorst en seremoniemeester uit de voorzitters van de verschillende commissies binnen De Poerker:
Voorzitter
Dolf Derichs

Sikkretaris
Daniëlle van Bergen

Penningmeester
Martijn Davids

Vorst
Rudi Bakker

Zittingscommissie
Maril van de Perre

Optochtcommissie
Hai van den Boogaard

Technische Commissie
Roy Driessen

Horeca Commissie
Rianne Hermans

Prinsencommissie
Bart Derichs

Jeugdcommissie
Sjors Stoelinga

Pers en Propaganda commissie & Sponsoring
Maurice Gerritsma

Zoekt u contact met het bestuur?

Dat kan via de Secretaris:
info@poerker.nl